23 de cursuri gratuite de specializare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, resurselor umane, inclusiv TIC şi protecţia mediului in Regiunea Nord-Est

O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE – Formarea continuă a managerilor şi angajaţilor pentru asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase

Contract:POSDRU/33/3.2/G/22453

Parteneri în proiect:

Solicitant: S.C. METATECH-CD S.R.L. – Iaşi

Partener 1: S.C. METATECH-EDUCATION S.R.L. – Iaşi

Partener 2: S.C. PSIHOTEST S.R.L. – Piatra Neamţ

Partener 3: Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Bucureşti

Manager proiect:

Prof.univ.dr.ing. Constantin BACIU

0729 969 619

constantin_baciu@yahoo.com

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general:

Creşterea gradului de securitate şi sănătate a locurilor de muncă, prin conştientizare, informare şi formare profesională specifică, în domenile: securitate şi sănătate în muncă, relaţii de muncă, protecţia mediului şi TIC.

Obiective specifice:

OS 1. Organizarea şi desfăşurarea a 23 de cursuri de specializare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, resurselor umane, inclusiv TIC şi protecţia mediului, în vederea dezvoltării competenţelor profesionale ale angajaţilor, întreprinzătorilor, managerilor, persoanelor fizice autorizate, din 4 judeţe din Regiunea Nord-Est şi acreditarea cunoştinţelor dobândite prin acordarea certificatului recunoscut la nivel naţional.

OS 2: Organizarea şi desfăşurarea a 28 de workshop-uri, în 4 judeţe din Regiunea Nord-Est, în scopul conştientizării prin informare a angajaţilor, întreprinzătorilor, managerilor, persoanelor fizice autorizate şi a specialiştilor în domeniul medicinei muncii, privind asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, a prevenirii bolilor profesionale şi dezvoltării unui mediu amiabil la locul de muncă, schimbării atitudinilor sociale şi integrării grupurilor sensibile la riscuri în mediul de lucru.

OS 3: Promovarea şi informarea angajaţilor şi întreprinzătorilor din 4 judeţe ale Regiunii Nord-Est cu privire la principiile şi cerinţele securităţii şi sănătăţii în muncă şi cele ale organizării muncii.

OS 4: Informarea şi conştientizarea întreprinderilor din 4 judeţe ale Regiunii Nord Est în vederea susţinerii şi promovării adaptabilităţii lucrătorilor.

OS 5: Promovarea şi dezvoltarea comunicării între manageri şi angajaţi, prin flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, creşterii calităţii şi productivităţii muncii.

Structura proiectului cuprinde un sistem inovativ de transmitere a informaţiei prin metodologia propusă, astfel încât impactul pozitiv asupra grupului ţintă să fie pe temen lung. Atât prin obiectivul general, cât şi prin fiecare din obiectivele specifice, se urmăreşte promovarea adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor prin formarea competenţelor profesionale specifice unei specializări, inclusiv TIC şi protecţia mediului, în scopul reducerii pericolului de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă. Prin formarea forţei de muncă specializate, proiectul îndeplineşte obiectivele specifice Domeniului Major de Intervenţie 3.2. şi contribuie la realizarea direcţiilor Axei Prioritare 3. Proiectul urmăreşte aplicarea şi respectarea principiilor securităţii şi sănătăţii în muncă, atât de către angajaţi, întreprinzători, manageri, persoane fizice autorizate, cât şi de către specialişti în domeniul medicinei muncii, în scopul creării unui mediu de muncă sigur şi sănătos.

Activităţi principale:

1. Organizarea echipei de management şi lansarea proiectului.

2. Lansarea şi promovarea proiectului, prin toate mijloacele de informare mass media şi publicitare.

3. Organizarea întâlnirilor de lucru.

4. Asigurarea logisticii – completarea dotărilor cu echipamentele tehnice necesare.

5. Servicii de informare şi publicitate.

6. Informarea iniţială şi identificarea nevoilor „grupului ţintă”.

7. Pregătirea workshop-urilor.

8. Organizarea şi desfăşurarea a 28 de workshop-uri.

9. Pregătirea cursurilor de formare profesională specializată.

10. Organizarea şi desfăşurarea a 23 cursuri de formare specializată.

11. Evaluarea cursanţilor.

12. Organizarea întâlnirilor de lucru ale partenerilor, pregătind astfel buna desfăşurare a activităţilor următoare.

13. Promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului.

14. Auditul proiectului.

15. Managementul proiectului.

Bugetul proiectului:

Valoarea eligibilă a proiectului: 1458032 lei

Contribuţia solicitantului: 74400 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 1383632 lei

Valoarea neeligibilă a proiectului: 80360 lei

Valoarea totală a proiectului: 1538392 lei

Rezultate principale estimate:

Proiectul contribuie la creşterea participării şi menţinerii pe piaţa muncii, promovarea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, creşterea investiţiilor în capitalul uman, prin conştientizare şi formare profesională specializată.

1. Numărul beneficiarilor de cursuri de formare specializată: 345 persoane (218 – angajaţi; 90 – întreprinzători; 34 – manageri; 3 – persoane fizice autorizate; din care 104 sunt femei).

2. Un număr de 23 de cursuri de formare profesională specializată, susţinute în 4 judeţe, din care 2 cursuri de TIC, 1 curs cu probleme legate de mediu, 1 curs cu probleme legate de calitate, 1 curs de resurse umane, 17 cursuri cu probleme legate de securitate şi sănătate în muncă.

3. Numărul beneficiarilor de workshop-uri susţinute pe diferite teme: 560 persoane (212 – angajaţi; 115 – întreprinzători; 171 – manageri; 27 – persoane fizice autorizate; 35 – specialişti în domeniul medicinei muncii; din care 170 sunt femei).

4. Un număr de 28 de seminarii (workshop-uri) susţinute în 4 judeţe, din care 4 de conştientizare şi informare privind combaterea discriminării la locul de muncă şi 23 pentru securitate şi sănătate în muncă (respectiv: organizarea activităţii de SSM în cadrul IMM-urilor, crearea unui mediu de muncă sănătos, evaluarea riscurilor, managementul noxelor la IMM-uri, accidente de muncă şi boli profesionale, adaptarea lucrătorilor la locurile de muncă, protejarea lucrătorilor care conduc autovehicule rutiere, integrarea grupurilor sensibile la locurile de muncă, afecţiunile musculo-scheletale).

5. Suporturi de curs: în numar de 8, pentru cursurile de formare profesională specializată.

6. Materiale pentru workshop-uri: în număr de 10, pentru susţinerea worksop-urilor.

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Responses to “23 de cursuri gratuite de specializare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, resurselor umane, inclusiv TIC şi protecţia mediului in Regiunea Nord-Est”

  1. maimu spune:

    Buna ziua
    Va rog sa ma anuntati cand vor mai fi cursuri la Piatra Neamt

Leave a Reply

*