Archive for iulie, 2012

CURSURI DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU PERSONALUL DIN SECTORUL MEDICAL

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII, EFICIENŢEI ŞI NIVELULUI DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU PERSONALUL DIN SECTORUL MEDICAL ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DE OPORTUNITĂŢI SPORITE DE PARTICIPARE PE O PIAŢĂ MODERNĂ A MUNCII POSDRU/81/3.2/S/48872 1 FEBRUARIE 2011 – 31 IANUARIE 2014 AXA PRIORITARĂ 3 – CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.2 – FORMARE […]