Curs gratuit achizitii publice regiune S-E

 

www.cautcurs.ro

 

 

 

 

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica implementeaza proiectul „Imbunatatirea capacitatii Beneficiarilor de a implementa proiecte finantate din Instrumente Structurale” prin care peste 1.200 de persoane, beneficiari si/sau potentiali beneficiari ai programelor operationale, urmeaza sa fie instruite in management de proiect si achizitii publice.

Cursuri Regiunea Sud-Est – judetele Vrancea, Buzau, Braila, Galati, Tulcea, Constanta

 

Conditii de eligibilitate pentru participanti

  • pentru subcomponenta de achizitii publice de servicii si bunuri: sa fie angajati ai structurilor din administratia publica centrala si locala, care au dovedit calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice (OUG 34/2006), care: (i) sunt implicate in implementarea sau (ii) au finalizat un proiect/ proiecte finantat/e prin Instrumente Structurale sau (iii) au prevazuta in buget suma aferenta pregatirii si depunerii unui proiect ce se doreste a fi finantat din Instrumente Structurale
  • pentru subcomponenta de achizitii publice de lucrari: sa fie angajati ai structurilor din administratia publica centrala si locala precum si ai altor entitati care au dovedit calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice (OUG 34/2006), care: (i) sunt implicate in implementarea sau (ii) au finalizat un proiect/ proiecte finantat/e prin Instrumente Structurale sau (iii) au prevazuta in buget suma aferenta pregatirii si depunerii unui proiect ce se doreste a fi finantat din Instrumente Structurale
  • sa aveti domiciliul legal – stabil sau viza de flotant intr-unul dintre judetele Regiunii Sud Est. Pot participa si persoanele care au domiciliul legal in alta regiune decat cea in care se desfasoara cursul, daca dovedesc ca au locul de munca in regiunea Sud Est;
  • sa nu fi beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 2 ani(pentru a evita dubla finantare);
  • sa aveti studii superioare absolvite cu diploma de licenta.


Calendarul instruirilor

Note:
1. Planificarea cursurilor poate suferi modificari. Acestea vor fi anuntate din timp astfel incat sa nu afecteze buna desfasurare a sesiunilor de instruire.
2. Detalii privind locatia de desfasurare a sesiunilor de instruire vor fi disponibile in perioada urmatoare.

3. In functie de interesul manifestat de potentiali participanti eligibili, este posibil ca la nivelul regiunii sa fie organizate sesiuni de instruire suplimentare.

Componenta 2  – Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice si managementul contractelor de achizitii publice aferente acestora
Perioada cursurilor Numar estimat de participanti
De la… pana la…
Subcomponenta 2.1. – Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice de servicii si bunuri si managementul contractelor de achizitii publice aferente acestora
23 iunie 2014
27 iunie 2014
25 participanti 

Vreti sa va inscrieti la cursul de achizitii publice?

1. Completati Formularul de inscriere
2. Trimiteti-l la adresa de e-mail sudest@fonduri-structurale.ro impreuna cu urmatoarele documente:
• copie dupa diploma de absolvire a studiilor superioare;
• copie dupa CI;
• copie dupa certificatul de casatorie, daca este cazul (pentru cazurile in care numele din documentul de identitate este diferit fata de numele din diploma de licenta)
• copie dupa certificatul de nastere
• declaratie pe propria raspundere ca nu ati mai beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 2 ani(pentru a evita dubla finantare).

Documente

 

Persoana de contact pentru detalii suplimentare:
Andreea BAJAN
Archidata SRL
Tel: 021.311.50.85/0735.909.825
Fax: 021.311.50.84

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*