Cursuri de calificare gratuite cu subventie de 480 de lei

cursuri gratuite

 

 

 

 

 

Asociația pentru dezvoltare și promovare socio-economică CATALACTICA în parteneriat cu Asociația pentru dezvoltare integrată din Slatina și Asociația pentru promovare incluzivă INTEGRAT din București  au organizat vineri, 13 iunie 2014, conferința de lansare a proiectului strategic “CALIFICAT – Calificarea angajaților necalificați prin furnizarea programelor de formare profesională continuă adecvate regiunilor SV Oltenia si București Ilfov”, POSDRU/164/2.3/S/141788.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare și recalificare pentru 840 de angajați necalificați din domeniile construcțiilor, confecțiilor și alimentar din regiunile SV Oltenia si Bucuresti-Ilfov, contribuind la facilitarea / îmbunătățirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC).

Grup țintă:

 • femei angajate necalificate din mediul rural și urban;
 • angajați necalificați din mediul rural și urban

cu vârste între 18-64 de ani și care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, confecțiilor și alimentar și nu sunt calificați în următoarele meserii:

Construcții: lucrător finisor în construcții, lucrător în structuri pentru construcții

Confecții: operator confecționer industrial, lucrător în tricotaje-confecții

Alimentație: brutar, lucrător în morărit și panificație

 

Unde se desfășoară cursurile:

Programele de Formare Profesională se vor desfășura în următoarele județe: Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Ilfov și în toate sectoarele municipiului București.

Pregătirea teoretică va avea 120 de ore, și se va desfășura după încheierea orelor de munca, în săli închiriate la sediul firmelor de care aparțin angajații selectați sau în săli apropiate sediilor firmelor selectate. Cele 240 de ore de pregătire practică se vor desfășura la locul de muncă al beneficiarilor.

 

Beneficiile participării la cursul de calificare:

 

 • Dobândirea unui certificat recunoscut la nivel național şi european;
 • Câștiguri salariale mai mari;
 • Evitarea/scurtarea perioadelor de inactivitate sau șomaj;
 • Creşterea perspectivelor de promovare în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale;
 • Reușita profesională, evitarea excluziunii sociale;
 • Dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţii profesionale;
 • Dobândirea calităţilor necesare realizării sarcinilor postului vizat;
 • Creşterea satisfacţiei pe post;
 • Participarea adulților la activități de învățare pe parcursul întregii vieți a devenit o necesitate uneori aceasta fiind obligatorie datorită unor cerințe formale;
 • Creșterea adaptabilității și competitivității pe piața muncii;
 • Toate persoanele care finalizează cursul de calificare vor primi o subvenție de 480 lei.

 

Documente necesare înscrierii la curs de calificare:

 • Buletin / Carte de identitate – copie;
 • Certificat de naștere – copie;
 • Certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui – copie;
 • Ultimul act de studiu – copie ;
 • Să facă dovada ca este angajat – adeverință de la cocul de muncă, în original.

 

Beneficiile angajatorilor care facilitează accesul angajaților la cursurile de calificare profesională:

 • Forță de muncă calificată în scurt timp și fără costuri, costul cursurile fiind decontate în cadrul proiectului;
 • Sesiunile de pregătire teoretică și practică se vor desfășura la locul de muncă al angajaților;
 • Devenind partener în proiect, beneficiați de promovare în cadrul acestuia (site, social media);
 • Reducerea până la eliminare a timpilor de inactivitate a tuturor salariaților din societate;
 • Pierderi materiale mai mici;
 • Rată mai mare a profitabilității societății comerciale;
 • Loializarea și fidelizarea angajaților;
 • Forță de muncă calificată;
 • Vă asigurați o productivitate a muncii ridicată;

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați: ADPSE CATALACTICA, Str. Simetriei, Nr. 18A, sector 2, Bucuresti, telefon: 021/ 2401410, fax: 0314381006, e-mail: calificat141788@gmail.com.

 

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Cursuri de calificare gratuite cu subventie de 480 de lei”

 1. Beneficiile angajatorilor care facilitează accesul angajaților la cursurile de calificare profesională:

Leave a Reply

*