Curs gratuit Manager Inovare – Timisoara

 

 

 

 

 

 

 

 

Programele de formare profesională oferite de către Sindicatul IT Timișoara în cadrul proiectului „Adaptare şi inovare în sectorul IT prin formare profesională continua – ADAPTTIC”, se adreseaza atât angajaților cât și antreprenorilor din sectorul TIC (IT&BPO).

Ce vei obține în urma participării la workshop?
 • Înțelegere mai profundă a valorilor şi principiilor Agile.
 • Claritate privind rolurile și responsabilitățile individuale și de echipă.
 • Prezentarea Framework-urilor Agile, cum ar fi: Scrum, Kanban, SAFe.
 • Aplicarea metodei de lucru Agile în departamentele de HR, R&D și Servicii.

Nivel workshop: Începător spre intermediar.

Durată: 4 ore

Tipul activității: worskhop

Trainer : Liviu Meseșan , antreprenor și susținător al comunității Agile din Timișoara.

Documentele obligatorii, necesare înscrierii în grupul țintă sunt:

 1. Pentru persoane fizice, salariați cu contract individual de muncă (timp integral sau parțial de lucru):
  • Copie după actul de identitate (față-verso dacă e cazul, pentru dovedirea apartenenței domiciliului/reședinței la regiunea de dezvoltare Vest);
  • Adeverință eliberată de locul de muncă, prin care să se menționeze cel puțin următoarele criterii de eligibilitate:
 2. Persoana este încadrată cu contract individual de muncă – timp integral sau parțial de lucru;
 3. Locul de muncă ocupat se află în regiunea de dezvoltare Vest;
 4. Persoana ocupă o poziție de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de echipă) sau o poziție în cadrul departamentului de Resurse Umane (după caz), precizându-se postul ocupat, conform organigramei;
 5. Persoana, prin atribuțiile pe care le are conform fișei de post, este implicată în asigurarea managementului strategic al întreprinderii respective (după caz);

Pentru persoanele care doresc să urmeze cursurile ANC, care vor fi finalizate cu certificare a competențelor recunoscută la nivel național, mai sunt necesare, față de documentele solicitate mai sus și:

 • Copie certificat naștere;
 • Copie certificat căsătorie (unde este cazul);
 • Copie diplomă/adeverință studii corespunzător nivelului de acces pentru fiecare program de formare;

Adeverința eliberată de angajatorul candidatului poate fi adăugată la dosarul acestuia, în termen de cel mult  24h de la înscriere.

 

 1. Pentru antreprenori:
  • Copie CUI;
  • Originalul sau o copie certificată „conform cu originalul” al certificatului constatator emis de Registrul Comertului;
  • Declarație pe proprie răspundere că se încadrează în categoria IMM (dacă este cazul).

 

Firma dumneavoastră sau PFA-ul, trebuie sa conțina cel puțin unul din următoarele coduri CAEN, pentru a fi eligibili la înscrierea la workshop-uri și cursuri.

Tehnologia informatiilor si telecomunicatii

 

 1. Pentru persoane juridice:

Pentru întreprinderile furnizoare de persoane, se va adăuga la dosarul de înscriere în grupul ţintă al angajatului/angajaților şi originalul sau o copie certificată „conform cu originalul” a Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în care să se regăsească ca fiind autorizat cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare care se desfășoară într-un sector cu potențial competitiv și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

NB! Principiul de bază pentru selecția participanților în grupul țintă al proiectului este “PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT” până la completarea categoriilor de persoane din grupul țintă, declarate și asumate mai sus. Selecția grupului țintă se face cu respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot duce la discriminare directă sau indirectă.

 

PERSOANE DE CONTACT:

 

Având în vedere cele de mai sus, persoanele interesate de activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectului, vor putea solicita informații experților, la următoarele contacte:

 • Petronela Mirestean – expert recrutare și selecție grup țintă;

email – petronela.mirestean@sitt.ro; telefon – 0748 434 881; 0740 523 500.

 • Săndel Cândea – expert recrutare și selecție grup țintă;

email – sandel.candea@sitt.ro; telefon  – 0749 274 440

 

De asemenea, informații detaliate se pot găsi și prin accesarea site-ului Sindicatului IT Timișoara SITT, www.sitt.ro/adapttic;

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*