Curs gratuit Expert Achizitii Publice – online

Centrul de Formare APSAP este o organizatie neguvernamentala al carei scop este acela de a sprijini formarea profesionala si perfectionarea continua, de a pune in valoare competentele cursantilor si de a contribui la cresterea gradului de performanta si calitate ale acestora.

Centrul de Formare APSAP va invita sa participati gratuit la cursul Expert Achizitii Publice – cod COR 214946 ce se va desfasura on-line prin intermediul platformei ZOOM.

06 – 10 iulie 2020

Echipa APSAP are peste 14 ani de experienta in domeniul perfectionarii profesionale. Primele editii ale cursurilor in format online din lunile mai si iunie s-au bucurat de participarea a peste 16.500 de persoane din Romania. INFORMATII SUPLIMENTARE privind tematicile cursurilor, organizarea si desfasurarea programelor de perfectionare se pot obtine de la: Doamna Luiza Almajan Director programe de formare-APSAP 0788 124 567 Domnul Alexandru Leganut Coordonator programe-APSAP 0730 124 567 INFO CENTER APSAP telefoane: fax: 0788 124 567 / 0730 124 567 021 569 61 26

TEMATICĂ ABORDATĂ Cadrul legislativ privind achizițiile publice Particularizări privind starea de urgență instituită la nivelul României Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi etc. Praguri valorice și proceduri de atribuire Elaborarea documentației de atribuire. Rolul DUAE Strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; Alegerea și justificarea criteriului de atribuire Platforma SEAP Dosarul de achiziție Modificările aduse legislației în domeniul achizițiilor Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și Puncte de vedere emise de ANAP Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese Proceduri de achiziții publice: Procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv etc. Sistemul electronic de achiziții publice – SEAP Atribuirea contractelor de achiziții publice Oferte alternative, subcontractanți Criterii de calificare și selecție Criterii de atribuire

https://cursuri-functionari.ro/oferte_2020/webinar_achizitii.pdf

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*