Curs gratuit achizitii publice in regiunea N- E

cursuri gratuite

 

 

 

 

 

Cursuri gratuite Regiunea Nord-Est – judetele Neamt, Iasi, Vaslui, Botosani, Suceava, Bacau

Componenta 2  – Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice si managementul contractelor de achizitii publice aferente acestora – suplimentar
Perioada cursurilor Numar estimat de participanti
De la… pana la…
Subcomponenta 2.2. Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice de lucrari si managementului contractelor de achizitii publice aferente acestora
26 mai 2014
30 mai 2014
25 participanti

 

Componenta 2  – Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice si managementul contractelor de achizitii publice aferente acestora
Perioada cursurilor Numar estimat de participanti
De la… pana la…
Subcomponenta 2.1. – Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice de servicii si bunuri si managementul contractelor de achizitii publice aferente acestora
19 mai 2014
23 mai 2014
25 participanti 

Conditii de eligibilitate pentru participanti

  • pentru subcomponenta de achizitii publice de servicii si bunuri: sa fie angajati ai structurilor din administratia publica centrala si locala, care au dovedit calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice (OUG 34/2006), care: (i) sunt implicate in implementarea sau (ii) au finalizat un proiect/ proiecte finantat/e prin Instrumente Structurale sau (iii) au prevazuta in buget suma aferenta pregatirii si depunerii unui proiect ce se doreste a fi finantat din Instrumente Structurale
  • pentru subcomponenta de achizitii publice de lucrari: sa fie angajati ai structurilor din administratia publica centrala si locala precum si ai altor entitati care au dovedit calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice (OUG 34/2006), care: (i) sunt implicate in implementarea sau (ii) au finalizat un proiect/ proiecte finantat/e prin Instrumente Structurale sau (iii) au prevazuta in buget suma aferenta pregatirii si depunerii unui proiect ce se doreste a fi finantat din Instrumente Structurale
  • sa aveti domiciliul legal – stabil sau viza de flotant intr-unul dintre judetele Regiunii Nord Est. Pot participa si persoanele care au domiciliul legal in alta regiune decat cea in care se desfasoara cursul, daca dovedesc ca au locul de munca in regiunea
    Nord Est;
  • sa nu fi beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 2 ani(pentru a evita dubla finantare);
  • sa aveti studii superioare absolvite cu diploma de licenta.

Vreti sa va inscrieti la cursul SUPLIMENTAR de achizitii publice de lucrari?

1. Completati Formularul de inscriere
2. Trimiteti-lla adresa de e-mail nordest@fonduri-structurale.ro
impreuna cu urmatoarele documente:
• copie dupa diploma de absolvire a studiilor superioare;
• copie dupa CI;
• copie dupa certificatul de casatorie, daca este cazul (pentru cazurile in care numele din documentul de identitate este diferit fata de numele din diploma de absolvire a studiilor superioare);
• copie dupa certificatul de nastere;
• declaratie pe propria raspundere ca nu ati mai beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 2 ani(pentru a evita dubla finantare).

Vreti sa va inscrieti la cursul de achizitii publice?

1. Completati Formularul de inscriere
2. Trimiteti-l la adresa de e-mail nordest@fonduri-structurale.ro impreuna cu urmatoarele documente:
• copie dupa diploma de absolvire a studiilor superioare;
• copie dupa CI;
• copie dupa certificatul de casatorie, daca este cazul (pentru cazurile in care numele din documentul de identitate este diferit fata de numele din diploma de licenta)
• copie dupa certificatul de nastere
• declaratie pe propria raspundere ca nu ati mai beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 2 ani(pentru a evita dubla finantare).

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*